Cài đặt và đồng bộ lịch

Cách truy cập: lựa chọn "Tài Khoản" > "Cài đặt" từ menu trên cùng của website.

Màn hình làm việc này cho phép bạn chỉnh sửa các thiết lập về hiển thị, và cung cấp URL để đồng bộ với ứng dụng quản lý lịch của bạn.

Các cài đặt bao gồm:

  • Số lượng các lịch hẹn được hiển thị.
  • Cách sắp xếp.
  • Vị trí hiển thị.
  • Số lượng lịch theo tháng được hiển thị ở màn hình Quản lý lịch hẹn.

Đồng bộ lịch hẹn

LuvPet hỗ trợ đồng bộ một chiều với các ứng dụng quản lý lịch hỗ trợ ICS như Google Calendar, Apple iCal hay Outlook. Điều này giúp bạn có thể kiểm tra lịch hẹn của LuvPet ngay trên các Ứng dụng quản lý lịch của bạn, và ngay trên các ứng dụng điện thoại.

Đồng bộ một chiều có nghĩa là LuvPet sẽ cung cấp 1 đường dẫn URL đồng bộ, bạn sẽ thêm URL này vào Ứng dụng quản lý lịch của bạn, và những lịch hẹn trên LuvPet sẽ được tự động nhập vào Lịch của bạn. Nhưng những lịch hẹn mà bạn tạo trên Ứng dụng lịch của bạn sẽ không được thêm vào phần Quản lý lịch hẹn trên LuvPet.

Bạn có thể nhấp chuột vào liên kết "Đồng bộ ngay", hệ thống sẽ hỗ trợ thêm URL đồng bộ vào hai Ứng dụng quản lý lịch phổ biến nhất là Google Calendar và Apple iCal, tương ứng với 2 Ứng dụng quản lý lịch mặc định cho 2 hệ điều hành cho di động phổ biến nhất là Android và iOS.

Ứng dụng quản lý lịch

Bên dưới là minh hoạ màn hình Ứng dụng quản lý lịch Google Calendar sau khi đã thêm lịch làm việc từ LuvPet