Kích hoạt gói dùng thử

Sau khi đăng ký, tài khoản của bạn sẽ chưa hiển thị trong danh sách các Nhà cung cấp dịch vụ trên hệ thống.

Bạn cần kích hoạt tài khoản Nhà cung cấp dịch vụ bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  • Ở màn hình sau khi đăng nhập với tài khoản "Nhà cung cấp dịch vụ".
  • Bạn sẽ nhận được thông báo kích hoạt tài khoản.
  • Truy cập vào liên kết "Kích hoạt tài khoản" ở thông báo như hình bên dưới.
  • Bạn sẽ được điều hướng đến trang lựa chọn gói đăng ký.

  • Ở trang lựa chọn gói đăng ký, bạn cần bấm vào nút "Kích Hoạt" mầu xanh lá cây để kích hoạt miễn phí gói dùng thử 3 tháng với đầy đủ các chức năng cho nhà cung cấp dịch vụ.

  • Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo tài khoản Nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã được kích hoạt thành công, và thời gian hiệu lực của tài khoản.
  • Như vậy tài khoản của bạn đã sẵn sàng hiển thị trong danh sách các Nhà cung cấp dịch vụ trên hệ thống.
  • Bây giờ bạn cần thực hiện các bước tiếp theo của tài liệu để cập nhật thông tin, địa chỉ về Trung tâm / Phòng Khám của bạn, đăng ký các dịch vụ mà bạn cung cấp, cũng như thiết lập ngày làm việc.