Khi tài khoản của bạn đã bị hết hạn, Trung tâm của bạn sẽ tạm thời bị ẩn khỏi danh sách các Nhà cung cấp dịch trên hệ thống.

Bạn cần mua Gói đăng ký để gia hạn thêm cho tài khoản của bạn. Có 2 cách để truy cập vào trang Mua Gói đăng ký:

 • Bạn sẽ nhận được thông báo Kích hoạt tài khoản trên các màn hình làm việc, nhấp chuột vào liên kết "Kích hoạt tài khoản" trên thông báo đó.
 • Lựa chọn "Tài Khoản" > "Mua gói đăng ký" từ menu trên cùng của website.

Chọn mua gói đăng ký

Ở màn hình "Chọn mua gói đăng ký", thực hiện các bước sau để tiến hành mua Gói đăng ký:

 • Chọn gói đăng ký phù hợp với bạn: Một tháng, Ba tháng, Sáu tháng hay Một năm. Bạn sẽ phải thanh toán số tiền tương ứng với gói đã chọn.
 • Điền thông tin thanh toán theo biểu mẫu.
 • Lựa chọn cách thức thanh toán.
 • Nhấp chuột vào nút "Xác nhận đơn hàng" để xác nhận đặt mua Gói đăng ký.

Tuỳ thuộc vào cách thức thanh toán bạn chọn, bạn sẽ được chuyển hướng đến các màn hình sau.

Thanh toán bằng cách thức Chuyển khoản qua Ngân hàng

Với lựa chọn cách thức thanh toán này, các bước xử lý thanh toán sẽ như sau:

 • Bạn cần chuyển khoản chính xác số tiền của đơn hàng tới Tài khoản Ngân hàng xuất hiện trên màn hình, với cú pháp chuyển khoản được hướng dẫn.
 • LuvPet sẽ cập nhật Trạng thái thanh toán cho Đơn hàng của bạn khi nhận được thông báo về giao dịch chuyển khoản từ Ngân hàng.
 • Thời gian xử lý có thể từ 1 đến 4 ngày làm việc tuỳ thuộc vào thời gian làm việc của từng Ngân hàng.

 

 

Thanh toán qua cổng thanh toán Ngân Lượng

Lựa chọn bằng cách thanh toán qua cổng Ngân Lượng, các bước xử lý thanh toán sẽ như sau:

 • Lựa chọn Ngân hàng mà bạn đăng ký.
 • Nhấp vào nút Thanh toán.
 • Bạn sẽ được chuyển hướng tới cổng thanh toán Ngân Lượng.
 • Thực hiện theo các bước trên cổng thanh toán để tiến hành thanh toán.
 • Khi thanh toán hoàn tất thành công, bạn sẽ được điều hướng lại về website LuvPet.vn, và trạng thái thanh toán của đơn hàng của bạn cũng sẽ được cập nhật tự động ngay lập tức.
 • Nếu có bất kỳ lỗi nào trong quá trình thanh toán, bạn sẽ được thông báo trên màn hình.