Truy cập

 • Lựa chọn "Địa chỉ" từ menu trên cùng để mở trang "Quản lý địa chỉ".
 • Màn hình làm việc này cho phép bạn thêm thông tin địa chỉ cho Trung tâm / Phòng khám của bạn, điều này giúp các chủ nuôi thú có thể tìm thấy bạn bằng cách lọc theo Tỉnh, Thành Phố và Quận / Huyện.
 • Ban đầu bạn sẽ nhận được thông báo "Trung tâm của bạn chưa có địa chỉ".
 • Bấm vào nút "Mới" để bắt đầu thêm địa chỉ.

Bạn sẽ được điều hướng đến màn hình để thêm địa chỉ.

Nhập đầy đủ thông tin:

 • Tên địa điểm.
 • Quốc gia, Tỉnh, Quận / Huyện
 • Địa chỉ (số nhà, đường, phố, Phường / Xã)

Lưu ý:

 • Nhập địa chỉ cụ thể, chính xác sẽ giúp Chủ nuôi thú có thể dễ dàng tìm thấy Trung tâm của bạn khi đến làm dịch vụ.
 • Khi bạn nhập xong địa chỉ, bạn sẽ thấy xuất hiện bản đồ cho địa điểm mà bạn đã cung cấp.
 • Kéo biểu tượng địa điểm trên bản đồ để lựa chọn vị trí chính xác nơi bạn muốn Trung tâm của bạn xuất hiện trên bản đồ.

Các nút chức năng:

 • Sau khi chỉnh sửa xong, bấm vào nút "Lưu" hay "Lưu và đóng" để lưu thay đổi và quay lại màn hình Quản lý địa chỉ.
 • Bấm vào nút "Đóng" để huỷ bỏ thay đổi và quay lại màn hình Quản lý địa chỉ.

 

Sau khi quay lại màn hình Quản lý địa chỉ, bạn sẽ thấy địa chỉ đã thêm ở đây.

Lưu ý quan trọng:

Nếu Trung tâm / Phòng khám của bạn có nhiều cơ sở đặt ở các địa điểm, Tỉnh / Thành Phố khác nhau, bạn cần phải tạo các tài khoản khác nhau cho các Cơ sở này nếu muốn hiển thị các cơ sở đó trên hệ thống.