In bài này
LuvPet
Lượt xem: 172

Tìm kiếm Trung tâm của bạn trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ

Sau khi kích hoạt tài khoản và thực hiện các bước để thiết lập thông tin và trạng thái làm việc cho trung tâm của bạn ở bên trên. Trung tâm của bạn sẽ hiển thị trên danh sách các Nhà cung cấp dịch vụ, và các chủ nuôi thú đã có thể đặt lịch hẹn khám / làm dịch vụ ở Trung tâm của bạn.

Trung tâm của bạn cũng sẽ hiển thị trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ ở các trang Đặt lịch dịch vụ với các dịch vụ mà bạn đã đăng ký.

Quản lý lịch hẹn

Khi có khách hàng đặt dịch khám / làm dịch vụ ở trung tâm của bạn, hệ thống sẽ gửi Email thông báo đến địa chỉ Email của bạn.

Bạn có thể truy cập vào trang "Quản lý Lịch hẹn" để kiểm tra và xác nhận lịch hẹn.

Cách truy cập: lựa chọn "Lịch hẹn" ở menu trên cùng của trang.

Màn hình này cung cấp thông tin:

Để xem thông tin chi tiết và cập nhật trạng thái của cuộc hẹn, bạn cần nhấp chuột vào Mã của lịch hẹn để mở trang Chỉnh sửa lịch hẹn.

Chỉnh sửa lịch hẹn

Màn hình Chỉnh sửa lịch hẹn bao gồm 4 phần.

Chi tiết lịch hẹn

Bao gồm thông tin về:

Lưu ý:

Thông tin cá nhân

Bao gồm:

Ghi chú

Thêm các ghi chú về lịch hẹn này ở đây.

Nội dung Email tuỳ chỉnh.

Nếu bạn có các lưu ý muốn gửi cho khách hàng, bạn có thể chèn các thông tin này vào Email thông báo về lịch hẹn mà hệ thống sẽ gửi khách hàng.

Hoàn thành xác nhận lịch hẹn

Sau khi kiểm tra, thay đổi trạng thái và thêm các ghi chú về lịch hẹn.

Bạn cần bấm vào nút "Lưu" hay "Lưu và Đóng" để lưu các thay đổi, đồng thời hệ thống sẽ gửi Email thông báo về các thay đổi của lịch hẹn tới khách hàng.

Như vậy là quá trình đặt lịch hẹn đã hoàn thành, bạn cần chuẩn bị để tiếp đón và thực hiện dịch vụ với khách hàng như đã hẹn.