Quản lý ngày làm việc - ngày nghỉ

Truy cập

 • Lựa chọn "Ngày làm việc" từ menu trên cùng.
 • Màn hình làm việc này cho phép bạn quản lý các ngày làm việc của Trung tâm / Phòng khám của bạn.
 • Ban đầu bạn sẽ chưa thấy Ngày làm việc nào xuất hiện ở đây.
 • Bấm vào nút "Mới" để bắt đầu thêm Ngày làm việc.

Thêm ngày làm việc / ngày nghỉ

Ở màn hình này bạn sẽ thấy biểu mẫu để thêm thông tin cho một ngày làm việc.

Bạn cần khai báo các thông tin sau cho một ngày làm việc:

 • Kiểu ngày, Có 2 kiểu ngày làm việc là:
  • Ngày làm việc Hàng tuần (mặc định): để thêm các ngày làm việc trong tuần của bạn, lựa chọn từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
  • Các ngày chỉ định trong năm: bạn sẽ lựa chọn khoảng thời gian bằng cách thiết lập "Từ ngày" và "Tới ngày".
 • Thời gian làm việc.
 • Đã đóng: chọn có nếu Trung tâm của bạn nghỉ vào ngày đó.
 • Địa điểm: chọn địa điểm Trung tâm làm việc của bạn.
 • Dịch vụ: Nếu bạn chỉ phục vụ một số dịch vụ nào đó vào ngày này, bạn có thể lựa chọn các dịch vụ đó. Nếu không chọn gì, thì bạn sẽ phục vụ tất cả các dịch vụ theo mặc định.

Gợi ý: Kết hợp lựa chọn các ngày trong năm với thiết lập "Đã đóng", bạn có thể thêm những ngày nghỉ trong năm. Ví dụ:

 • Phòng khám nghỉ đi du lịch từ mùng 1 tháng 7 tới mùng 8 tháng 7.
 • Các đợt nghỉ lễ cố định trong năm (nghỉ Tết, giỗ Tổ, ...)

Các nút chức năng:

 • Sau khi chỉnh sửa xong, bấm vào nút "Lưu" hay "Lưu và đóng" để lưu thay đổi và quay lại màn hình Danh sách ngày làm việc.
 • Bấm vào nút "Đóng" để huỷ bỏ thay đổi và quay lại màn hình Danh sách ngày làm việc.
 • Bấm vào nút "Xoá" để xoá Ngày làm việc hiện tại.

 

Sau khi Lưu và quay lại màn hình Danh sách ngày làm việc, bạn sẽ thấy ngày làm việc đã thêm xuất hiện ở đây.

Thực hiện lại bước thêm Ngày làm việc để thêm các ngày làm việc khác.